Tekstil

Tekstil

 -Uniforma Pune  -Kepuce  -Arredim Hoteli- Perde/Peshqir/Carcafe etj  -Mbulesa Tavoline

Printera

Printera

   Printer Imazhi  Printer Barkodesh  Printer Etiketash  Printer Kartash

Sistem i automatizuar per pikat e karburanteve

Sistem i automatizuar per pikat e karburanteve

Eshte nje sistem me nivel te larte teknologjik nepermjet te cilit mundesohet menaxhim i avancuar dhe i kontrolluar i pikave te karburanteve. Ky sistem ofron lloje te ndryshme abonimesh per klientet e shoqerive te karburantit duke i ofruar gjithashtu atyre nje...

Zgjidhje softuerike (Programim)

Zgjidhje softuerike (Programim)

Zhvillimi i zgjidhjeve softuerike për të përmirësuar produktivitetin e biznesit përfshin shumë aftësi dhe disiplina të ndryshme. Profesionistët tane te zgjidhjeve softuerike punojnë ngushtë me klientët për të modifikuar sistemet ekzistuese ose për të krijuar sisteme...

Kartat e besnikerise

Kartat e besnikerise

Karta e besnikerise vendoset ne sherbim te konsumatorit me qellim shpërblimin e tij nepermjete mbledhjes se pikeve, perfitimit te uljes me perqindje apo te tjera ospione qe perfitohen pas blerjes se mallerave ose shërbimeve. Gjithashtu kjo lloj karte perdoret edhe për...