Zgjidhje softuerike (Programim)

Zhvillimi i zgjidhjeve softuerike për të përmirësuar produktivitetin e biznesit përfshin shumë aftësi
dhe disiplina të ndryshme. Profesionistët tane te zgjidhjeve softuerike punojnë ngushtë me klientët
për të modifikuar sistemet ekzistuese ose për të krijuar sisteme të reja. Ne punojnë si pjesë e një
ekipi të profesionistëve të programeve përgjegjëse për specifikimin e kërkesave, analizën e
sistemit dhe projektimin, ndërtimin, testimin, trajnimin dhe zbatimin, si dhe mirëmbajtjen e një
sistemi softuer te biznesit.